خرید از فروشگاه به چند روش انجام پذیر میباشد.

  1. پرداخت از طریق درگاه پرداخت 
  2. پرداخت از طریق فیش بانکی
  3. دریافت مقدار توافقی از مبلغ کل و الباقی بصورت چک