اقلام موجود فروش سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

هیتر لوله‌ای تابشی
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 22000 کیلوکالری مدل MR-22U موجود در انبار ۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 39000 کیلوکالری مدل MR-35U موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 35000 کیلوکالری مدل MR-40U موجود در انبار ۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 45000 کیلوکالری مدل MR-50U موجود در انبار ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 50000 کیلوکالری مدل MR-55U موجود در انبار ۲۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان تمام استیل 45000 کیلوکالری مدل MR-50 US موجود در انبار ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 45000 کیلوکالری مدل MR50L موجود در انبار ۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 50000 کیلوکالری مدل MR55L موجود در انبار ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات هیتر تابشی لوله‌ای
توری محافظ مدل MR-40U موجود در انبار ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
توری محافظ مدل MR-50U Gaurd موجود در انبار ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر چتری
هیتر چتری ایستاده موجود در انبار ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم
کوره هوای گرم 250.000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل رادیاتوری استیل ( تمام استیل) با فن برند الکتروژن موجود در انبار ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم 150000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل استیل ( تمام استیل) با فن الکتروژن موجود در انبار ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل استیل ( تمام استیل) با فن الکتروژن موجود در انبار ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX D موجود در انبار ۱۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC DELUX موجود در انبار ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX Double موجود در انبار ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC COM L موجود در انبار ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX L موجود در انبار ۱۰۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC ARC موجود در انبار ۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات هیتر تابشی سرامیکی
پایه نگهدارنده هیتر سرامیکی موجود در انبار ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سانتریفیوژ
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 13000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 26000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 32000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۳۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 60000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی آکسیال
کولر صنعتی سلولزی آکسیال با ظرفیت هوادهی 40000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی آکسیال با ظرفیت هوادهی 50000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
پد کولر گلخانه با ظرفیت هوادهی 50000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات کولر صنعتی آکسیال
دریچه برزنتی پدکولر گلخانه ای موجود در انبار ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
اینورتر