اقلام موجود فروش سیستم‌های گرمایشی و سرمایشی

نسخه قابل چاپ

چیدمان بر اساس عنوان محصول (صعودی | نزولی)، قیمت (صعودی | نزولی)

هیتر گازی A650
هیتر گازی A650 موجود در انبار ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر لوله‌ای تابشی
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 22000 کیلوکالری مدل MR-22U موجود در انبار ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 39000 کیلوکالری مدل MR-35U موجود در انبار ۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 35000 کیلوکالری مدل MR-40U موجود در انبار ۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 45000 کیلوکالری مدل MR-50U موجود در انبار ۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 50000 کیلوکالری مدل MR-55U موجود در انبار ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان تمام استیل 45000 کیلوکالری مدل MR-50 US موجود در انبار ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 45000 کیلوکالری مدل MR50L موجود در انبار ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی لوله ای گرماسان 50000 کیلوکالری مدل MR55L موجود در انبار ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات هیتر تابشی لوله‌ای
توری محافظ مدل MR-40U موجود در انبار ۲۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
توری محافظ مدل MR-50U Gaurd موجود در انبار ۳۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر چتری
هیتر چتری ایستاده patio موجود در انبار ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم
کوره هوای گرم 250.000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل رادیاتوری استیل ( تمام استیل) با فن برند الکتروژن موجود در انبار ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم 150000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل استیل ( تمام استیل) با فن الکتروژن موجود در انبار ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کوره هوای گرم 350000 کیلوکالری بر ساعت با مخزن استیل و مبدل استیل ( تمام استیل) با فن الکتروژن موجود در انبار ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX D موجود در انبار ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC DOUBLE موجود در انبار ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX Double موجود در انبار ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC COM L موجود در انبار ۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC LUX L موجود در انبار ۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
هیتر تابشی سرامیکی GRC ARC موجود در انبار ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات هیتر تابشی سرامیکی
پایه نگهدارنده هیتر سرامیکی موجود در انبار ۴۵,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سانتریفیوژ
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 20000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژ با ظرفیت هوادهی 32000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی آکسیال
کولر صنعتی سلولزی آکسیال با ظرفیت هوادهی 40000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰ریال
کولر صنعتی سلولزی آکسیال با ظرفیت هوادهی 50000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
پد کولر گلخانه با ظرفیت هوادهی 50000 متر مکعب بر ساعت موجود در انبار ۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰ریال
توری محافظ پد کولر آکسیال موجود در انبار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
دریچه برزنتی پد کولر گلخانه‌ای موجود در انبار ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
توری محافظ پد کولر آکسیال
توری محافظ پد کولر آکسیال موجود در انبار ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال
قطعات کولر صنعتی آکسیال
دریچه برزنتی پدکولر گلخانه ای موجود در انبار ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ریال
اینورتر
کوره کوچک